Home › Verzekering

Een netwerk van experten
voor de beoordeling van de lichamelijke schade

Experconsult doet in heel België een beroep op een netwerk van experten voor de beoordeling van de lichamelijke schade.

Onze artsen stellen op verzoek van verzekeringsmaatschappijen dossiers op voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering en ook verslagen voor de beoordeling van lichamelijke schade in geval van een arbeidsongeval, een verkeersongeval of in geval van om het even welke andere situatie van gemeen recht.

Bovendien stellen ze dossiers op voor de erkenning van een ernstige ziekte en voor de rapportering aan de pensioencommissie.

Meer informatie nodig ?